Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Výučbovo – študijné centrum v Humennom

Oznam

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia

Nácvik promócií – 17.09. 2009 štvrtok
o 16.00 hod v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom.
Účasť je povinná.

odovzdávanie vysvedčenia, podpisovanie do knihy diplomov.

Promócie – 18.9. 2009 piatok
v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom.

Nástup študentov o 09.00 hod.
Začiatok promócií o 10.00 hod.

Kto nemá záujem zúčastniť sa promócií oznámi to vopred na sekretariáte VŠC u p. Tižákovej.

Doc. Ing. Ján Dvoran, PhD.
prodekan