Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Slovenská chemická spoločnosť a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie v rámci uvedeného cyklu prednášok opäť organizujú na pôde FCHPT prednášku významného nemeckého profesora, tentokrát Dr. habil. Freda Lisdata z Technickej univerzity aplikovaných vied vo Wildau. Prednáška sa bude konať pod záštitou dekana fakulty prof. Ing.- Antona Gatiala, DrSc., dňa 24. októbra 2019 v posluchárni CH11 novej budovy FCHPT.

Prof. Lisdat je autorom 168 časopiseckých publikácií, 4 patentov a 15 knižných kapitol zameraných na bioelektrochémiu proteínov a nukleových kyselín, proteínové inžinierstvo, biopalivové články, senzory a biosenzory reaktívnych foriem kyslíka, antioxidantov a metabolitov. Okrem iného je generálnym sekretárom Bioelectrochemical Society, vedúcim odbornej skupiny „Fachgruppe Chemo- und Biosensorik” v divízii analytickej chémie Nemeckej chemickej spoločnosti GdCH.

Na prednášku a stretnutie s Prof. Lisdatom srdečne pozývame!

Pozvánka /PDF/