Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Potravinárska sekcia Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Fakulta prírodných vied UMB, Územné koordinačné centrum ZS VTS Banská Bystrica, Slovenská spoločnosť pre výživu organizuje

XVIII. medzinárodnú konferenciu

Laboralim 2012 
 
o analytických metódach v potravinárstve, venovanú pamiatke zosnulého Prof. Ing. Alexandra Dandára, DrSc.

Kompletný leták nájdete tu.
Program Laboralim 2012