Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predsedníctvo akademického senátu

Fakulty chemickej a potravinárskej technológie

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave


pozýva zamestnancov - členov akademickej obce fakulty na voľby do AS STU v Bratislave

v pondelok 9. 5. 2011 od 11.00  do 14.30
v utorok 10. 5. 2011 od 10.00 do 12.00


do miestnosti AS FCHPT, NB, 1. poschodie, č. dv. 190 oproti sekretariátu dekana

Ing. Eva Smrčková, CSc.
predsedníčka volebnej komisie