Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a Slovenská chemická spoločnosť v spolupráci s Českou společností chemickou a Gesellschaft Deutscher Chemiker organizujú prednášku rámci cyklu Heyrovský-Ilkovič-Nernst Lecture, ktorú prednesie Dr. h.c. Prof. Lothar Dunsch z Head of Department Electrochemistry and Conducting polymers, IFW Dresden na tému

„Fullerenes as redox centres. From molecular to endohedral electrochemistry“

 

Prednáška sa bude konať pod záštitou dekana fakulty prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc. vo štvrtok 13. decembra 2012 o 13.30 hod. v zasadačke Oddelenia analytickej chémie FCHPT 4. poschodie, č. dv. 492, Radlinského 9, Bratislava.

Pozvánka