Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vážení kolegovia,

srdečne Vás pozývame na odborný seminár „Uhľovodíkové technológie“, ktorý  pripravuje Oddelenie technológie ropy a petrochémie Ústavu organickej chémie, katalýzy a petrochémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Martina Bajusa, DrSc.. Seminár sa uskutoční dňa 30.1.2013 v kongresovom centre hotela Tatra, Námestie 1. mája v Bratislave, v blízkosti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. V prílohe je podrobný program seminára. Prosím záujemcov o účasť na tomto seminári, aby mi potvrdili svoj záujem e-mailom, prípadne telefonicky, najneskôr do 9.1.2013.

Podrobný program seminára /PDF

Za organizačný výbor,
doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.

Oddelenie technológie ropy a petrochémie
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
e-mail: elena.hajekova@stuba.sk
tel. číslo: 02/59325 402, 02/59325 457