Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Výbor FOO FCHPT srdečne pozýva všetkých členov fakultnej odborovej organizácie, aj ostatných zamestnancov FCHPT, na Konferenciu FOO FCHPT, ktorá sa bude konať dňa 31.1.2017 (utorok) o 14.00 hod.  v posluchárni CH3.
Tešíme sa na Vašu účasť.


Program:

1. Otvorenie, privítanie hostí

2. Schválenie programu konferencie, voľba mandátovej a návrhovej komisie

3. Správa o činnosti výboru FOO za rok 2016 a rámcový plán činnosti na rok 2017

4. Správa o hospodárení výboru FOO za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017

5. Správa revíznej komisie FOO STU za rok 2016

6. Správa mandátovej komisie

7. Diskusia

8. Návrh uznesení

9. Záver


doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

predseda výboru FOO FCHPT