Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Milí študenti a kolegovia,

pod záštitou Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva a Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva Vás srdečne pozývame na popularizačnú prednášku

"RHC - Hydrokrak ťažkých zvyškov"

termín a miesto konania: 13.12.2018 o 14:00 v CH17

prednášajúci: Ing. Juraj Sláva, PhD., spoločnosť SLOVNAFT, a.s.

Obsah prednášky:

    základné informácie o prevádzke RHC (+ zaujímavosti)
    základné predstavenie reaktora RHC (3-fázový systém s voľným/“vriacim“/“ebulovaným“ lôžkom katalyzátora)
    kontrola podmienok v reaktore
    základné vlastnosti katalyzátora  a manipulácia s katalyzátorom na RHC
    čo-to o surovine (najmä asfaltény) a jej vzťahu ku katalyzátoru
    vznik úsad - koksu na RHC
    opotrebovaný katalyzátor - čo s ním