Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Študenti FCHPT STU

 

O Z N A M

 

 

 

V tomto období sa na STU zaviedol do užívania Akademický informačný systém (AIS).

 

Zavedením AIS sa pre študentov a všetkých zamestnancov- učiteľov, pracovníkov fakulty mení systém práce.

 

Počnúc dňom 22. 1.2007 študent môže byť skúšaný vtedy a len vtedy, ak sa prihlási cez AIS na skúšku, klasifikovaný zápočet a zápočet.

K tomu je nevyhnutné vyzdvihnúť si na pedagogickom oddelení fakulty login a heslo – potrebné na prihlásenie do AIS.

 

Naštudovať si informácie o AIS môžete v Príručke „ŠTUDENT“, ktorá sa nachádza v dokumentácii AIS.

 

Povinnosť študenta

 

  1. vyzdvihnúť login a heslo na pedagogickom oddelení
  2. prihlásiť sa do systému AIS na ľubovoľnom internetovom prehliadači: „http//is.stuba.sk“, v menu… Osobná administratíva  (prihlásenie do systému), NEZAPÍNAŤ ŽIADNE KVAČKY dávať len OK, z loginu do hesla prechádzať TABELÁTOROM.
  3. zmeniť si heslo V menu je to: Nastavenie informačného systému, predposledný riadok a na konci riadku!
  4. príručka „ŠTUDENT“ sa nachádza v hlavnom menu “Dokumentácia AIS“, druhý riadok
  5. prihlásiť sa na skúšku, klasifikovaný zápočet a zápočet
  6. ak mám záujem absolvovať školenie 17., 18., 19. januára 2007 o 15,00h v SCHK na 2. poschodí zašlem žiadosť na: pavel.kusy@stuba.sk

 

 

            Integrátor FCHPT STU

            Ing. Pavel Kusý, CSc.