Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Na základe žiadosti STU, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR umožnil online prístup k technickým normám (STN-online) zo súkromného PC študentom končiacich ročníkov STU a to v rozsahu noriem aktuálne zahrnutých v licenčnej zmluve STU – STN (ktoré doteraz boli prístupné cez počítače v knižniciach). Sprístupnenie je umožnené na obmedzenú dobu do 31.5.2020. Študenti sa prihlasujú na stránke www.sutn.sk svojimi adresami "stuba.sk". Každý študent sa môže prihlásiť iba z jedného PC, opakované prihlásenie z iného počítača systém neumožňuje.

Dôležité informácie k prihláseniu do systému:

1. návod ako sa dostanete k predplateným normám nájdete na https://www.sutn.sk/files/stn-online/Prihlasenie_STN-online.pdf
2. prihlasovacie údaje (email: noreply@stuba.sk, heslo: stuba2020
3. študent sa môže prihlásiť iba na jeden PC
4. služba podporuje operačný systém: Windows Vista/7/8/10, Mac OS
5. je potrebná inštalácia file open Plugin z : https://plugin.fileopen.com/all.aspx
6. otváranie noriem je možné iba cez Adobe Reader
7. technickú podporu nájdete na: https://www.sutn.sk/news.aspx?id=130

V prípade problémov je potrebné poslať email na: 

shop_pdf@normoff.gov.sk a komunikovať priamo so zadávateľom služby.