Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

FCHPT STU BRATISLAVA
Oddelenie výživy a hodnotenia potravín
Oddelenie potravinárskej technológie

SLOVENSKÝ MLIEKARENSKY ZVÄZ

Vás pozýva na odborný seminár pri príležitosti

Svetového dňa mlieka a k 90. výročiu od narodenia Prof. Ing. Dr. Fridricha Görnera, DrSc.

Termín konania:
24. mája 2011 (utorok) o 14,00 hod.

Miesto konania: FCHPT STU
Radlinského 9, 821 37 Bratislava
(CH4, stará budova FCHPT)

Príloha: program