Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dvanásť študentov našej fakulty z viacerých oddelení sa zúčastnilo odbornej praxe v Slovnaft, a.s., člen skupiny MOL, v termíne od 14. júla do 1. augusta 2014. Študenti z Oddelenia analytickej chémie, Oddelenia chemického a biochemického inžinierstva, Oddelenia environmentálneho inžinierstva a Oddelenia organickej technológie FCHPT STU sa oboznamovali s výrobnými procesmi a reálnym životom v najväčšej rafinérii na Slovensku. Na krátky čas sa začlenili v praxi do útvarov: Kontrola kvality, Technologické procesy, Hydrokrakovanie, Prevádzkovanie výroby, Skladovanie a Krakovanie. Na základe hodnotenia vedúcich pracovníkov príslušného hosťujúceho pracoviska a obhajoby záverečnej prezentácie zostavenej na základe skúseností a poznatkov z odbornej praxe pred vyše dvadsať člennou komisiou z viacerých Útvarov spoločnosti Slovnaft sa stali najlepší piati študenti kandidátmi na získanie motivačného štipendia zo spoločnosti Slovnaft, a.s.

Blahoželáme k úspechu!

Článok z interného časopisu Slovnaft, a.s. (PDF)