Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Aktuálna kvalita potravín a Výskyt voľne žijúcich zvierat v potravinárskych prevádzkach ako zdroj kontaminácie - to sú témy, ktorými sa vo svojich bakalárskych prácach zaoberali vysokoškoláčky Miriama Mokošáková, študentka Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a Miroslava Hutajová, študentka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.


Práve tieto študentské práce ocenila Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) v rámci súťaže, ktorej ďalší ročník práve vyhlásila. Autorky získali okrem diplomov aj finančnú podporu vo výške 500 eur.
Poslaním súťaže s názvom Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce na vybrané témy v oblasti kvality a bezpečnosti potravín je zvýšiť povedomie v oblasti kvality a bezpečnosti potravín a umožniť autorom získavať a šíriť nové poznatky o potravinách na Slovensku, a tým podporiť ich ďalšie profesijné smerovanie. „Kvalita a bezpečnosť potravín je v súčasnosti pre spotrebiteľov veľmi aktuálna téma. Moja práca nepotvrdzuje ale ani nevyvracia to, či dualita existuje; to do veľkej miery závisí od subjektívneho hodnotenia spotrebiteľov. Tejto téme sa však chcem venovať aj naďalej," povedala M. Mokošáková na margo svojej práce. „Chceme upozorniť na prácu absolventov vysokých škôl, ktoré sú zamerané na oblasť kvality a bezpečnosti potravín, chceme ich podporiť a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a o jej prínosoch pre spoločnosť," povedal pri príležitosti odovzdania prvého z ocenení Martin Krajčovič, predseda SAMO.
Jeho slová potvrdil aj Ladislav Staruch, ktorý bol vedúcim ocenenej záverečnej práce: „Existuje veľa mýtov a fám, ktoré sa týkajú bezpečnosti potravín. Už Paracelsus však povedal, že len dávka rozhoduje o lieku alebo o jede. A len na základe vedeckých poznatkov, ktoré overujú aj naši študenti, je možné zistiť skutočnú pravdu."

Originál link: https://www.rno.sk/samo-ocenila-najlepsie-studentske-prace-o-kvalite-a-bezpecnosti-potravin/

Srdečne gratulujeme!