Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Stalo sa tradíciou, že v predvečer promócií čerstvých absolventov našej fakulty sú na stretnutí absolventov s vedením fakulty a donormi oceňované najlepšie diplomové práce v oblastiach, ktoré donori podporujú. Nebolo to inak ani 27.6.2013, kedy bolo oceňovaných 15 najlepších diplomových prác. Stretnutie otvorila prodekanka doc. Bakošová, ktorá zablahoželala absolventom k ich oceneniam a poďakoval donorom za ich trvalý záujem o najlepšie diplomové práce fakulty. Dekan fakulty prof. Šajbidor pripomenul  prítomným, že sa práve stali absolventmi najlepšej technickej fakulty na Slovensku a pevne verí, že to bude výhodou pri ich adaptácii v nových zamestnaniach. Po odovzdaní cien za najlepšie diplomové práce prehovoril za donorov Ing. Miroslav Havlik riaditeľ spoločnosti Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča. Zablahoželal absolventom, poprial im, aby si užili súčasné pekné chvíle, ale aby boli pripravení na to, že po príchode do praxe nie všetky dni budú slnečné. Na záver oficiálnej časti sa za absolventov poďakovala Ing. Magdaléna Haličková. Stretnutie pokračovalo neformálnou diskusiou absolventov s vedením fakulty a donormi, pri ktorej absolventi vyjadrili svoj názor na štúdium na fakulte, pochválili sa so svojimi pracovnými aj mimopracovnými plánmi a zaželali fakulte veľa dobrých študentov. A my veríme, že sa s takýmito študentmi budeme stretať na podobných akciách aj v ďalších rokoch.

Zoznam ocenených - tabuľka xls.