Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Na slávnostnom zasadnutí vedenia FCHPT STU so študentmi odovzdal dekan fakulty prof. Anton Gatial DrSc. a prodekanka fakulty doc. Milena Reháková, PhD. ocenenia najlepším študentom za rok 2020/2021. Zasadnutie sme mohli usporiadať len dištančne, napriek tomu sa ho zúčastnilo až 38 študentov a učiteľov. Po odovzdaní cien pokračovali účastníci stretnutia viac ako hodinovou diskusiou. Námetmi a dotazmi od študentov sa bude vedenie inšpirovať.

Zoznam ocenených bol nasledovný:

- Cena dekana za vynikajúce plnenie študijných povinností počas doktorandského štúdia: Khvalbota Liudmyla, Mgr., PhD, Šuhaj Patrik, Ing., PhD.

- Pochvalné uznanie dekana za mimoriadne plnenie študijných povinností v akademickom roku 2020/202: Kanávorová Alexandra, Frundina Yelyzaveta, Mócová Martina, Miček Samuel, Basandová Patrícia, Kuzma Samuel, Stloukalová Berenika, Reich Radovan, Vargan Jozef, Bc., Belková Petronela, Bc., Tóthová Dominika, Bc., Fáber Rastislav, Bc., Sádecká Monika, Bc., Zábojníková Nina, Bc., Šoltýsová Nikola, Ing, Hanuljaková Hana, Ing.

- Pochvalné uznanie dekana za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu v akademickom roku 2020/2021: Hložeková Klaudia, Ing, Kolarič Lukáš, Ing., Štekláč Marek, Ing.

- Pochvalné uznanie dekana za reprezentáciu fakulty v športe v akademickom roku 2020/2021: Urbanová Petra, Ing., Háberová Simona

- Pochvalné uznanie dekana za významnú činnosť konanú v prospech fakulty v akademickom roku 2020/2021: Lisý Anton, Ing., Kalanin Marek, Wadinger Marek, Bc., Dyrčíková Zuzana, Bc., Mencáková Lucia, Bc., Špaková Monika, Bc., Ácsová Aneta, Ing., Horváthová Michaela, Ing., Galčíková Lenka, Ing., Mališová Miroslava, Ing.

Oceneným študentom gratulujeme a dúfame, že o rok si už diplomy študenti prevezmú osobne.

Priebeh slávnostného zasadnutia dokumentujú aj nasledovné fotografie / "printscreeny" z monitorov účastníkov.