Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V súťaži o najlepšiu diplomovú prácu, ktorú aj v tomto akademickom roku organizoval Slovnaft, a.s., a do ktorej sa zapojila aj FCHPT STU v Bratislave, je medzi ocenenými prácami aj diplomová práca našej absolventky

Ing. Klaudie Velebnej – „Stanovenie zložiek v dvojfázovom systéme benzín-voda

a diplomová práca nášho absolventa

Ing. Petra Gábriša – „Optimalizácia chodu etylbenzénovej kolóny na VJ extrakcia aromátov – SLOVNAFT, a.s.“.

Slávnostné odovzdanie finančného daru pre autorov diplomových prác a FCHPT sa bude konať v hoteli GATE ONE, Ambrušova 7, Bratislava 24. októbra 2011 od 11:30 do 15:00.

Oceneným absolventom a vedúcim ich diplomových prác gratulujeme.