Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vážení členovia a priatelia SCHS,


chceli by sme sa s vami podeliť o informáciu týkajúcu sa vyjdenia najnovšieho čísla časopisu ChemZi, ktorého výtlačok ste mnohí členovia SCHS v posledných dňoch obdržali aj poštou.

ChemZi 17/2 2021 si môžete kedykoľvek stiahnuť na stránke SCHS:
https://schems.sk/wp-content/uploads/ChemZi_2_2021.pdf

Časopis „ChemZi" je časopis Slovenskej chemickej spoločnosti, ktorý nadväzuje na dlhoročný časopis s pôvodným názvom „Chemické Zvesti". Od neho má odvodený aj názov. Je vydávaný Edičnou radou tvorenou predstaviteľmi chemického a farmaceutického priemyslu v súčinnosti so Slovenskou chemickou spoločnosťou, Slovenskou akadémiou vied a Asociáciou slovenských chemických a farmaceutických spoločností.
Vychádza dvakrát ročne v tlačenej a elektronickej forme. Podrobnejšie informácie o časopise nájdete na tejto adrese, kde si môžete kedykoľvek stiahnuť aj predošlé čísla:
https://schems.sk/chemzi/