Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

vychádza v ústrety študentom aj pracovníkom FCHPT STU a na ich žiadosť mení otváraciu dobu

na 6.45 h – 15.30 h. /pred začiatkom výučby/.

Od začiatku tohto semestra majú študenti, zamestnanci a fakultní hostia k dispozícii novú kaviareň. Jej otvorenie zapadá do premien fakulty, medzi ktoré patria nové podlahy v posluchárňach a učebniach, nové farby na stenách, či nový imidž propagačných materiálov a informačných tabúľ. Cieľom týchto premien je vdýchnuť do priestorov fakulty život tak, aby sa s týmto priestorom stotožnili študenti a zamestnanci aj mimo vyučovacích hodín.

Kaviareň s názvom Cafe Academica prevádzkuje spoločnosť Delicanti, s.r.o., ktorá je už na STU etablovaná v oblasti stravovacích služieb. Vedenie fakulty malo požiadavky na vznik kaviarne jasne definované – má to byť priestor s možnosťou zakúpenia skrípt a inej študijnej literatúry, priestor má byť reprezentatívny a plne funkčný k potrebám fakulty, projekt má byť moderný, nadčasový a dlhodobo funkčný, pričom s priestorom sa musia študenti a pracovníci fakulty identifikovať. Ako vidieť, požiadavky to boli na kaviareň vysoko nadštandardné, pričom požiadavka na kvalitnú kávu zaznela len „medzi riadkami“ a bolo zrejmé, že sa to berie ako samozrejmosť.

Na projekte Cafe Academica pracovali skvelí architekti, korí sú dvornými architektmi prevádzkujúcej spoločnosti – Ing.arch. Alan Krajčír a Mgr.art. Helena Vojtková (obaja boli tento rok nominovaní na cenu CEZAR za interiérový dizajn). A tak sa kreslilo a diskutovalo, aby sa skĺbili predstavy architekta (ničím nelimitované) a predstavy investora (limitované rozpočtom). Tvorcom zišlo na um, že kaviareň by mohla byť ako jedno veľké laboratórium a
ak by niekto študentovi zavolal, mohol by sa s pokojným svedomím ohlásiť, že je v „labáku“.

CAFE LAB bol aj pracovný názov tvoriacej sa kaviarne. Presklený portál od chodby tvorcom celkom pomohol pri predstave „NCIS labáku“ a nakoniec sa to podarilo. Prvkami, ktoré pomáhajú chemikom identifikovať sa s priestorom kaviarne sú stoly v tvare benzénových jadier, ktoré sa dajú rôzne skladať, lustre z chemických lievikov, nad celou kaviarňou sa tiahne polica s led podsvietením chemického skla, vinylová podlaha na pódiu kaviarne je obrazom svetelného spektra. Priestor je plne klimatizovaný.
V kaviarni ponúkajú kávu Portioli, ktorá patrí k talianskej špičke a produkty studenej kuchyne, ktoré sú z vlastnej každodennej výroby prevádzkovateľa. Čerstvé šťavy a smoothies sú z dielne firemného kreatívca – výživovej poradkyne. Predstaviteľ prevádzkovateľa, pán Pavol Mikula, sa vyjadril, že je veľmi rád, že môžu prevádzkovať kaviareň na FCHPT, že od vedenia dostal plnú podporu počas realizácie, že študenti sa s kaviarňou identifikovali a denne ju navštevujú v hojnom počte, že dobrá študentská kaviareň už nie je iba zo sveta “lepších zahraničných univerzít” či kampusov a že najlepšia technická fakulta na Slovensku pije jednu z najlepších káv sveta vo svojom malom “cafe labáku”.

Želáme tomuto sympatickému projektu dlhé trvanie a všetkým návštevníkom kaviarne príjemnú a ničím nerušenú „identifikáciu“.