Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Našu semestrálnu výučbu vodáctva sme začali hneď začiatkom apríla 2019, odkedy sme sa pravidelne každý týždeň stretávali pri lodenici UK v Karloveskej zátoke. Naučili sme sa veľa praktických zručností, osvojili sme si jazdu na kánoe a podaktorí zvládneme už aj kormidlovať kajak, kde sa musíme spoliehať len sami na seba:-).

Zažili sme počas semestra rôzne výkyvy počasia a nenechali sa odradiť ani prehánkami, či silným vetrom. A keď sme mali krásne počasie a svietilo slniečko, tak sme sa v zátoke aj kúpali (všetci) a nacvičovali záchranu na vode pomocou „hádzačky".

Karloveská zátoka je nádherný „kút" v Bratislave, raj pre vodákov, oáza fauny a flóry, kde sú všetci vodáci jedna veľká rodina. Tam sme trávili štvrtkové popoludnia a učili sa vodáckemu umeniu...

Nakoniec sme semester slávnostne ukončili splavom veľkého Dunaja 6.6. 2019, ktorý bol veru po daždivých dňoch ešte väčší a dodnatejší. Ohlásený 1. stupeň povodňovej aktivity sme zvládli bezpečne na veľkom nafukovacom rafte. Všetci sme boli teda na jednej palube, splav sme zahájili  pod Devínom, v mieste, kde sa vlieva rieka Morava do Dunaja. Pod kameňolovom na ľavej strane Dunaja sme vbehli do Karloveskej zátoky, ktorá nás priviedla až domov k lodenici. Bolo nás 6 statočných a každý jeden si vyskúšal aj kormidelnícky post vzadu.

Už teraz sa tešíme na október, kedy budeme pokračovať s pádlom v ruke a tešíme sa na nových členov vodáckej komunity, medzi ktorých môžeš patriť aj ty! :-)

                                      

OTVŠ FCHPT STU

Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD.

(Aktívna členka raftového tímu, Majsterka sveta, Európy)