Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Študentka FCHPT STU zvíťazila na Female Engineers MOL Programme 2019

Slovnaft a Skupina MOL podporujú talentované študentky so záujmom o prírodovedné a technické odbory. V Budapešti sa konalo finále medzinárodnej súťaže Female Engineers MOL Programme 2019, kde v konkurencií 11 finalistiek zvíťazila naša študentka
Bc. Lenka Galčíková.
Srdečne blahoželáme!

Prečítajte si Lenkin inšpirujúci článok  Moja cesta vo Female Engineers MOL Programme

Úspešná dobrovoľná hasička z FCHPT STU

Niektorí naši študenti sa vo svojom voľnom čase venujú aktivitám, ktorými pomáhajú zachraňovať životy a majetok svojich spoluobčanov. Medzi týchto výnimočných študentov patrí aj Bc. Lucia Míková, ktorá sa dlhodobo venuje aktivitám v rámci dobrovoľného hasičského zboru.
Bc. Lucia Míková sa zúčastnila súťaže Študentský železný hasič v Ostrave, kde reprezentovala našu fakultu a v náročnej konkurencií študentov z Českej a zo Slovenskej republiky získala krásne 5. miesto.
Okrem toho Bc. Lucia Míková už v priebehu roka 2019 získala 1. miesto na súťaži Železný hasič Kanianka,
1. miesto na súťaži Železný hasič Bánovce nad Bebravou, 1. miesto na súťaži Železný hasič Salamandra resort
a 2. miesto na súťaži Železný hasič Poprad.
V predošlých rokoch, okrem iných úspechov, 3-krát obhájila 1. miesto na súťaži Železný hasič Abrahám
a zúčastnila sa aj Memoriálu Vladimíra Ružičku - Schody 2018, v rámci ktorého vybehla s plnou protipožiarnou výstrojou na 22. poschodie.
Ku všetkým úspechom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších športových ocenení!