Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Stalo sa už tradíciou, že v predvečer promócií našich absolventov sa vedenie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava stretáva s autormi najlepších diplomových prác. Nebolo tomu inak ani 10.6.2019, kedy si prišlo prevziať ocenenie 17 študentov, ktorí svojimi diplomovými prácami zaujali firmy a inštitúcie dlhoročne sponzorujúce tieto ceny. Široké spektrum profesijného či podnikateľského zamerania donorov svedčí o tom, že o našich študentov prejavujú záujem nielen predstavitelia chemického priemyslu. Ceny boli rovnako ako po minulé roky veľmi atraktívne (notebooky, zaujímavé knihy, odmeny v stovkách až tisicoch Eur atď.). Dôležitou informáciou bolo aj to, že viacerí prítomní zástupcovia sponzorov deklarovali  záujem prijať ocenených autorov diplomových prác do pracovného pomeru.

Dekan fakulty, prof. Anton Gatial, otvoril slávnostné zasadnutie a vo svojom krátkom vystúpení vyzdvihol fakt, že ocenení študenti predstavujú výkvet fakulty. Absolventi stoja na začiatku cesty a po prevzatí diplomov vykročia do života. Je hrdý na to, že naša fakulta môže ponúknuť plnohodnotných absolventov, na ktorých priemysel čaká. Chémia a chemický priemysel sa musia zmeniť na odvetvie s pridanou hodnotou a pevne verí, že naši absolventi pomôžu túto výzvu naplniť. Poďakoval sa aj sponzorom za ich podporu a na záver absolventov vyzval, aby nezabúdali na svoju Alma mater. Zagratuloval všetkým oceneným a uviedol, že dúfa v ich návrat na fakultu formou spolupráce s praxou.

V diskusii po odovzdaní cien a diplomov prof. Miloslavom Drtilom, prodekanom fakulty, boli otvorené viaceré aktuálne témy ako je napr. hodnotenie celkového štúdia a jednotlivých predmetov absolventmi, záujem študentov o štúdium na našej fakulte, odliv slovenských študentov na zahraničné univerzity, záujem či nezáujem absolventov o akademickú dráhu atď. Do diskusie sa zapojili nielen študenti a členovia vedenia fakulty, ale aj prítomní zástupcovia firiem sponzorujúcich najlepšie diplomovky. Zoznam ocenení a sponzorujúcich firem a inštitúcií je nasledovný:

Spoločnosť

Ocenená / ocenený

Názov diplomovej práce

vedúci práce

Nadácia pre rozvoj FCHPT STU v Bratislave

Ing. Maroš Laluha      

Tlačené uhlíkové elektródy pre hybridné solárne články

Ing. Pavol Gemeiner, PhD.

Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva

Ing. Monika Šokyová 

Mikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov

Ing. Mário Mihaľ, PhD.

Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva

Ing. Miroslav Moravčík

Modelovanie hydrostatického profilu potrubného systému

Ing. Juraj Labovský, PhD.

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

Ing. Barbora Otočková

Stereoselektívna syntéza pyrolizidínových alkaloidov hyacintacínov

Ing. Róbert Fischer, PhD.

THERMO|SOLAR Žiar s.r.o

Ing. Kristína Oravcová

Korózia kovov v materiáloch používaných pre skladovanie tepla

prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.

Asociácia čistiarenských expertov SR

Ing. Pavol Kúdela      

Optimalizácia prevádzky priemyselnej ČOV

prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.

Slovenská chemická spoločnosť

Ing. Michaela Zajacová

Príprava a magnetické vlastnosti komplexov kobaltu so symetrickými a asymetrickými ligandami

doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.

Rajo, a.s.

Ing. Dominika Mikušová

Mikrobiologická kvalita syrov s ohľadom na prítomnosť Geotrichum candidum

Ing. Martina Koňuchová, PhD.

Evonik Fermas, s.r.o.

Ing. Marta Ostrihoňová

Výber adsorbentov na separáciu zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu a ich adsorpčné správanie

Ing. Michal Gramblička, PhD.

Malé Centrum, kníhkupectvo a vydavateľstvo

Ing. Kristína Šimoničová

Sledovanie zmien v transporte a metabolizme hypometylačných látok používaných pri liečbe hematoonkologických ochorení

Mgr. Lucia Messingerová, PhD.                               

Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energií

Ing. Helena Rutzká     

Rastlina Paulovnia Wallachia ako perspektívny zdroj energie?

prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy

Ing. Jana Záchenská

3D elektródy pre alkalickú elektrolýzu vody

doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.

Metrohm Slovensko, s.r.o. a Slovenská elektrochemická spoločnosť

Ing. Kristína Kianičková

Štúdium elektrochemického správania a stanovenie antihistaminika desloratadin na rôznych elektródových materiáloch

doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.

Regotrans-Rittmeyer, s.r.o.

Ing. Oliver Čizmazia

Návrh riadiaceho systému pre pasterizačný proces

Ing. Martin Kalúz, PhD           

Bukóza Holding, a.s.

Ing. Maroš Grošík

Vplyv druhu listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničiny

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.

Mondi SCP a.s.

Ing. Kristína Karlíková

Vstupná kontrola a variabilita kvalitatívnych parametrov zberového papiera

doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.

Slovenský národný komitét International Water Association

Ing. Zuzana Sameliaková

Ozonizácia ako spôsob dočisťovania odpadových vôd s obsahom farmaceutík

prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Siemens Slovensko

Ing. Michaela Horváthová

Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu

Ing. Juraj Oravec, PhD.     

 

Všetci dúfame, že sa pri tejto príležitosti stretneme aj o rok. S tým, že počet sponzorov a ocenených bude minimálne rovnaký ako tento rok.

Miloslav Drtil

Foto: Roman Hergovits