Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Býva už tradíciou, že v predvečer promócií našich absolventov sa vedenie fakulty stretáva s autormi najlepších diplomových prác. Nebolo tomu inak ani 7.6.2018, kedy si prišlo prevziať ocenenie 14 študentov, ktorí svojimi diplomovými prácami zaujali dlhoročných donorov. Títo sponzorujú ocenenia najlepších diplomových prác hodnotnými darmi. Široké spektrum profesijného či podnikateľského zamerania donorov svedčí o tom, že o našich študentov prejavujú záujem nielen predstavitelia chemického priemyslu.

Dekan fakulty, prof. Šajbidor vo svojom krátkom vystúpení vyzdvihol fakt, že ocenení študenti predstavujú výkvet fakulty. Absolventi stoja na začiatku cesty a po prevzatí diplomov vykročia do života. Je hrdý na to, naša fakulta môže ponúknuť plnohodnotných absolventov, na ktorých priemysel čaká. Mnohé výroby sa z krajín Európskej únie sťahujú do krajín tretieho sveta. Chémia sa musí zmeniť na odvetvie s pridanou hodnotou a pevne verí, že naši absolventi pomôžu túto výzvu naplniť. Poďakoval sa aj sponzorom za ich podporu a na záver absolventov vyzval, aby nezabúdali na svoju fakultu, ktorá ich bude určite potrebovať.

Po odovzdaná cien 14 autorom najlepších diplomových prác sa za ocenených poďakovala Ing. Noemi Belišová, ktorá získala cenu Asociácie čistiarenských expertov SR. Poďakovala vedúcim diplomových prác za ich čas a podporu, všetkým pedagógom za ich trpezlivosť a ochotu počas celého štúdia a sponzorom za ich záujem.

V diskusii, ktorá nasledovala boli otvorené mnohé témy, ako hodnotenie celkového štúdia a jednotlivých predmetov absolventmi, záujem študentov o štúdium na našej fakulte, odliv slovenských študentov na zahraničné univerzity, záujem či nezáujem absolventov o akademickú dráhu. Do diskusie sa zapojil aj prítomný prorektor STU, prof. Stanko, ktorý vyzdvihol dobré výsledky fakulty dosahované v hodnotení ARRA, pričom zdôraznil, že udržať si dobrú úroveň je podstatne ťažšie, ako ju získať. Zagratuloval všetkým oceneným a uviedol, že dúfa v ich návrat na fakultu formou podpory a spolupráce, ktorá môže trvať dlhšie ako ich samotné vysokoškolské štúdium. A my všetci dúfame, že sa tak bude diať v prospech všetkých zúčastnených strán.

Zoznam ocenených prác

Miroslav Hutňan