Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predsedníctvo Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si dovoľuje informovať
členov akademickej obce fakulty ako aj ostatných zamestnancov fakulty,

že mimoriadne zasadnutie Akademického senátu fakulty spojené so zasadnutím akademickej obce fakulty sa uskutoční vo štvrtok 4. novembra 2021 o 11.00 hod. formou videokonferencie.

Videokonferenciu bude možné sledovať verejne na linku

https://meet.google.com/vym-fgyx-hss?pli=1

alebo videokanáli

https://www.youtube.com/watch?v=Bh5wtTabUAA

 

Program zasadnutia

  1. Otvorenie, prezencia.
  2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice.
  3. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, AS STU.
  4. Prerokovanie aktuálnej situácie k navrhnutej novele Vysokoškolského zákona.
  5. Rôzne.

 

Predsedníctvo AS FCHPT STU