Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V mene programového a organizačného výboru konferencie si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na slovensko-českej konferencii

ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2017,
ktorá sa bude konať 16. až 18. 10. 2017 v hoteli SOREA TRIGAN na Štrbskom Plese.
V prípade vášho záujmu, prosím, zašlite online prihlášku s abstraktom v termíne do 31. júla 2017.
Bližšie informácie o konferencii:
http://contaminated-sites.sazp.sk

Katarína Dercová za Programový a organizačný výbor konferencie