Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Doktorandka Ing. Tamara Pócsová, analytická chemička, sa uchádzala o účasť na historicky prvej Jarnej škole doktorandov a STU ju vybrala a nominovala ako prvú účastníčku za FCHPT. Doktorandi, ktorí majú snahu rozvíjať svoje zručnosti, uplatniť sa na trhu práce čo najúspešnejšie, mali možnosť rozvinúť svoj potenciál vďaka Jarnej škole, ktorá sa organizovala v dňoch 27. až 31. marca 2022 v Piešťanoch ako jedna z aktivít projektu CARLiS v rámci medzinárodnej schémy Interreg SK-AT. Hlavným cieľom bilaterálneho slovensko-rakúskeho projektu CARLiS, ktorý sa realizuje v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020, je prispieť k skvalitneniu doktorandského štúdia, resp. vzdelávania doktorandov a k lepšej spolupráci medzi akademickým a podnikateľským sektorom v regióne Viedeň-Bratislava, a to prostredníctvom rozvoja medzisektorového kariérneho vzdelávania zameraného na prípravu doktorandov na uplatnenie na pracovnom trhu mimo akademickej obce s osobitným zameraním na vedy o živej prírode /biologické vedy.

Atmosféra počas Jarnej školy bola skvelá, prednášky a interaktívne cvičenia boli podporené úžasnými lektormi. Za ten krátky týždeň som sa naučila oveľa viac ako počas bežných prednášok pre doktorandov na STU zameraných na rozvoj soft skills. Vynikajúco zostavené praktické precvičovania si nových zručností nám priniesli skúsenosti ako najlepšie komunikovať svoje myšlienky, prezentovať svoj výskum, ako rozbiehať kariéru, ako sa uplatniť na trhu práce. Simulované pohovory boli pre mňa najťažšie, zároveň však najviac obohacujúce a prinášajúce odvahu sa vyjadriť vhodným spôsobom, navyše v angličtine. Najviac sa mi páčili neformálne rozhovory s profesionálmi zo súkromného sektora. Porovnanie sa so študentami z Viedne bolo pre mňa veľmi motivačné. Dúfam, že získané poznatky a vedomosti budem môcť aplikovať a využiť v mojej profesii," nešetrila chválou Ing. Pócsová a účasť na takomto tréningu rozhodne v budúcnosti odporúča aj ďalším doktorandom.