Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V stredu 4. apríla 2018 priniesla spolupráca medzi Slovenskou technickou univerzitou (STU) a Kábulskou polytechnickou univerzitou (KPU) v Afganistane ďalší cenný výsledok. Za účasti ministra vysokého školstva Afganistanu boli otvorené nové analytické laboratóriá pre posudzovanie kvality vody a potravín. Minister profesor Najib Khwaja Omary pri tejto príležitosti odovzdal ďakovné listy nielen samotnej STU, ale osobitne aj koordinátorovi projektu, ktorým je docent Juma Haydary z Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU. Jednotliví členovia tímu z STU si zároveň prebrali ďakovné listy aj z rúk rektora KPU profesora Mohammada Sayeeda Kakara. Rektor vyjadril mimoriadnu vďaku slovenskému ľudu, ktorý prostredníctvom programu SlovakAid systematicky pomáha so zvyšovaním kvality vybavenia a výučby na univerzitách v Afganistane.

SlovakAid je program rozvojovej pomoci, ktorý zastrešuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Aj vďaka tomuto programu naša univerzita spolupracuje s afganskými univerzitami už od roku 2005 na viacerých projektoch, ktoré priniesli okrem iného aj nové laboratóriá na testovanie konštrukčných materiálov, nové mikrobiologické a chemicko-inžinierske laboratóriá a predovšetkým širšiu kooperáciu medzi európskymi a ázijskými univerzitami s cieľom kontinuálne zvyšovať úroveň vzdelávania v Afganistane.