Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Pre študentov i učiteľov Oddelenia environmentálneho inžinierstva FCHPT STU je mesiac máj už tradične spätý s organizáciou výjazdovej exkurzie do okolitých miest Bratislavy. Hlavný zámer tejto exkurzie spočíva v prepojení teoretických vedomostí a poznatkov, nadobudnutých v škole, s reálnymi technológiami. Inak to nebolo ani tento rok. V dňoch 16. a 17. mája sme spoločne navštívili niekoľko podnikov či technologických prevádzok, ktoré by mohli byť pre mnohých našich študentov potenciálnym budúcim zamestnaním.              

Naše prvé kroky viedli k najväčšiemu výrobcovi bioetanolu na Slovensku, do spoločnosti Enviral, a.s., Leopoldov. Tento závod zabezpečuje produkciu bezvodého bioetanolu z obnoviteľných zdrojov (hlavne z kukurice) s ročnou produkciou na úrovni asi 145 tisíc m3. Takto vyrobený bioetanol sa využíva najmä na prípravu prímesi do benzínov. Rozdelení do dvoch skupín, vzhľadom na náš hojný počet, sme sa v prítomnosti kvalifikovaných odborníkov zoznámili nielen s celým procesom výroby, ale aj technológiami úpravy vôd a čistenia odpadových vôd.

Z Leopoldova sme sa presunuli do obce Krajné, kde sme nahliadli do sveta tepelných a akustických izolácií. Prezentáciou technológie STERED, firmy PR Krajné, s.r.o., ktorej predchádzal spoločný obed, nás sprevádzal jej pôvodný autor pán Plesník. Aj vďaka jeho odborným znalostiam i skvelým komunikačným schopnostiam sme sa oboznámili so spracovaním a zhodnocovaním textilných odpadov z automobilového priemyslu a autovrakov, ako aj s aplikáciou už hotových výrobkov. Ich výhody i možné nevýhody sme mohli vidieť na vlastné oči pri následnej praktickej ukážke vo výrobnom areáli. Okrem izolačných vlastností môže vyrábaný materiál hrať významnú úlohu v zadržiavaní vody v krajine vo napr. vo forme podkladov pod mestskú dlažbu či električkové pásy.

Keď boli prvé zástavky našej exkurzie za nami, mohli sme sa presunúť do ubytovacieho zariadenia SvF STU v Kočovciach, kde sme v príjemnej atmosfére mali možnosť nadviazať nové priateľstvá, či prehĺbiť tie staré.

Regulárnou snahou organizátorov týchto exkurzií je zaradiť do jej programu aj oboznámenie sa s projekciou, prevádzkou i samotnými technológiami, ktoré sú reálne implementované v rámci komunálnych a priemyselných čistiarní odpadových vôd. V tomto roku sme mali príležitosť nahliadnuť do vonkajších i vnútorných priestorov ČOV v Piešťanoch, ktorú sme navštívili v druhý deň exkurzie. O všemožné informácie z oblasti technologického čistenia pritekajúcich vôd sa s nami podelil jeden z praxujúcich študentov aktuálne končiaceho inžinierskeho ročníka nášho študijného odboru.

Posledným a zároveň najrozsiahlejším bodom programu bola návšteva paroplynovej elektrárne podniku ZSE Elektrárne, s.r.o pri Malženiciach v okrese Trnava. Elektráreň sa venuje výrobe elektriny spaľovaním zemného plynu pomocou plynovej a parnej turbíny. Kým sa jedna skupina ľudí zúčastnila podrobnejšej prezentácie fungovania prevádzky, tá druhá absolvovala prehliadku priamo vo výrobných priestoroch, kde nám ukázali nielen proces výroby elektrickej energie, ale aj technológie týkajúce sa úpravy a spracovania používaných vôd. Väčšina zúčastnených sa dozaista stotožní s názorom, že jedným z unikátnych zážitkov bola obhliadka chladiacich veží, ktoré mnohí doposiaľ v skutočnosti ešte nevideli. Taktiež informácia o spotrebe 60 tisíc metrov kubických zemného plynu v technológii za deň nepatrí medzi tie bežné.

Program exkurzie na rok 2019 bol na konci a my, zas o niečo múdrejší a vďační vedeniu OEI za túto príležitosť zúčastniť sa, sme sa mohli spokojne vrátiť do hlavného mesta. Keďže takýto druh vzdelávania predstavuje neodmysliteľnú súčasť komplexnej prípravy študentov na ich budúce povolanie, pozrime sa spoločne, čo na priebeh tohtoročnej exkurzie hovoria študenti jednotlivých ročníkov:

,,Som naozaj rada, že som sa rozhodla ísť na exkurziu. Vidieť zariadenia naživo v spoločnosti Enviral a ČOV Piešťany, o ktorých sa hovorí na prednáškach a ukazuje na obrázkoch je úplne niečo iné. Človek si vie omnoho lepšie predstaviť celý systém a spôsob akým pracujú. Videli sme prevádzky, o ktorých sme doteraz ani nepočuli – STERED Krajné, na recykláciu textilných odpadov, takže sme sa pozreli aj do trochu inej oblasti. Pre mňa najväčšou čerešničkou bola paroplynová elektráreň. Ich moderné zariadenia, pracovné nasadenie a oku príjemné pracovisko bolo úžasné. Osobne hodnotím celú exkurziu veľmi pozitívne a obohacujúco.“ (študentka 1. roč. Ing.)

,,Osobne pokladám túto skúsenosť za nesmierne prínosnú, a to predovšetkým v inžinierskom stupni štúdia. Je to čas, kedy by sme mali byť pripravení na profesijný pokrok do praxe. Každý má isto určité očakávania získané na základe poznania technológie a zákonov. Avšak hneď po prvej návšteve firmy Enviral som zistil, že v skutočnosti to nie je také priamočiare. V knihách sa nedočítate, aký je rozdiel v aróme firmy na výrobu mliečnych výrobkov a vo firme, kde sa fermentuje kukurica. Ani to, ako v reálnom živote fungujú malé firmy a naopak nadnárodné spoločnosti. Takto by som mohol pokračovať ďalej. Každému, komu sa takáto príležitosť naskytne môžem spoluúčasť len odporučiť.“ (študent, 2. roč. Ing.)

,,Tohtoročná exkurzia bola v niečom naozaj veľmi príjemná, keďže som už nemala žiadny stres zo štátnic a pod. Firmy boli veľmi zaujímavé, či už zhodnocovanie plastov z automobilového priemyslu, alebo elektráreň, do ktorej by som sa inak ako prostredníctvom školy pravdepodobne nedostala. Je výborne obhliadnuť si ako reálne firmy fungujú a stretnúť svojich bývalých spolužiakov už v praxi, nehovoriac o rodinnom kolektíve, ktorým OEI, samozrejme, je.“ (študentka, 1. roč. PhD.)

 

Bibiána Kožárová

Foto: Miroslav Hutňan