Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vážené študentky, vážení študenti FCHPT STU!

Predsedníctvo Akademického senátu (AS) FCHPT STU si Vás dovoľuje informovať o vyhlásení doplňujúcich volieb členov za študentskú časť a ich náhradníkov do Akademického senátu FCHPT STU na funkčné obdobie 2020-2024. Voľby prebehnú podľa harmonogramu schváleného na zasadnutí PAS FCHPT STU (29.03.2022) a to v dňoch 28. apríla 2022 (štvrtok) v čase od 0:00 a 29. apríla 2022 (piatok) do 23:59 hod.

Voľby prebehnú online formou prostredníctvom AIS.

Predsedníctvo AS FCHPT STU


Výsledky volieb: 


  • Listina kandidátov pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2020–2024
  • Zásady volieb členov študentskej časti Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (mat. č. 23-2021)
  • Volebná komisia a harmonogram doplňujúcich volieb členov študentskej časti AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2020–2024 (materiál č. 43-2022)