Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vážené študentky, vážení študenti FCHPT STU!

Predsedníctvo Akademického senátu (AS) FCHPT STU si vás dovoľuje informovať o vyhlásení doplňujúcich volieb členov a ich náhradníkov do Akademického senátu FCHPT STU na funkčné obdobie 2016-2020 – volebný obvod doktorandské štúdium. Voľby prebehnú podľa harmonogramu schváleného na mimoriadnom zasadnutí PAS FCHPT STU (08.10. 2019) v dňoch 23. a 24. októbra 2019 (v stredu a štvrtok).

Zoznam kandidátov (v abecednom poradí)

  • Ing. Peter Bakaráč
  • Ing. Miroslava Mališová

Voľby

  • 23. 10. 2019 od 11:00 do 14:00miestnosti Študentskeho parlamentu (NB 181)
  • 24. 10. 2019 od 11:00 do 14:00miestnosti Študentskeho parlamentu (NB 181) 

Protokol z volieb náhradníkov do AS FCHPT STU na funkčné obdobie 2016 – 2020

Predsedníctvo AS FCHPT STU