Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Milí študenti,
uplynul takmer mesiac od ukončenia posunutého záveru skúškového obdobia ak. r. 2019/20. Neštandardný semester, ako i krátke prázdniny budú, vzhľadom na epidemiologickú situáciu, pokračovať nie celkom zvyčajným začiatkom blížiaceho sa zimného semestra nového akademického roka. Je zrejmé, že nebude taký, ako sme zvyknutí a ako by sme si priali. Musíme sa pripraviť na bezpečnostné a hygienické opatrenia, ktoré isto obmedzia náš komfort. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v utorok 18. augusta 2020 vydalo Manuál opatrení pre vysoké školy a školské domovy, naša univerzita a vedenie jednotlivých fakúlt počas prázdnin pracovala na tvorbe manuálov k výučbe a ubytovaniu. 21.8. 2020 boli zverejnené prvé pokyny týkajúce sa ubytovania študentov zo zahraničia https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/Info_o_ubytovani_pre_zahranicnych_studentov_2020-2021.pdf. Odpovede na mnohé otázky dnes nepoznáme, viacero rozhodnutí sa tvorí a všetko sa môže veľmi rýchlo meniť. Napriek tomu sa celé leto pripravujeme na rôzne scenáre a robíme všetko pre to, aby sme sa tento semester vyhli úplnému prerušeniu prezenčnej výučby. 

K dnešnému dňu by sme Vám radi poskytli niekoľko predbežných informácií:

  1. Vzhľadom na skúsenosti so zmenami harmonogramov v letnom semestri 2019/2020 a predovšetkým vzhľadom na aktivity rozbehnuté v súvislosti so začiatkom zimného semestra, ktoré zahŕňajú tiež informácie a pokyny pre zahraničných študentov, vedenie STU rozhodlo, že výučba v zimnom semestri 2020/2021 na STU začne podľa pôvodného harmonogramu 21. septembra 2020 (nie 28. 9. 2020, ako odporúčalo Ministerstvo školstva).
  2. Odporúčame, aby ste v období 14 dní pred začiatkom semestra necestovali do krajín, ktoré nie sú označené ako bezpečné. Aktuálny zoznam bezpečných krajín je zverejnený na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk alebo na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR www.mzv.sk.
  3. Vyučovanie na FCHPT STU bude prebiehať v dvoch blokoch semestra. 4-týždňový blok, plánovaný na začiatok semestra, bude preferovať laboratórne cvičenia tak, aby boli všetky odcvičené počas 1 mesiaca pre prípad, že by bolo vyhlásené prerušenie prezenčnej formy výučby. V nasledujúcom 9-týždňovom bloku budú zaradené len prednášky a semináre (cvičenia, výpočtové cvičenia) a tento blok bude možné zvládnuť v prípade potreby aj dištančnou formou.
  4. V nadväznosti na bod 2, bude všetkým študentom fakulty rozvrh pre oba bloky vytvorený a zverejnený najneskôr 1 týždeň pred začiatkom semestra. V ZS 2020/2021 teda nebudete mať možnosť individuálnej tvorby rozvrhu, ako to bolo možné v ostatných rokoch.
  5. V súvislosti s vyššie uvedeným, vyučovanie v laboratóriách začne naostro skutočne od prvého dňa semestra (21. 9. 2020, od 7.00 h), preto nie je možný neskorší, či pozvoľný nástup do pedagogického procesu.
  6. Počas vyučovania je nevyhnutné dbať na zvýšenú hygienu a bezpečnostné opatrenia. Vo všetkých vnútorných priestoroch FCHPT STU bude povinné nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk pri vstupe do budov a dodržiavanie rozostupov (princíp R-O-R: rúško-odstup-ruky). Na laboratórnych cvičeniach bude povinné nosenie rukavíc.
  7. Študenti, ktorí bývajú na internátoch, sa tiež musia pripraviť na sprísnený režim. Ochranné rúška budú povinné všade vo vnútorných priestoroch okrem ubytovacej jednotky, pri vstupoch budú dezinfekčné gély. Návštevy počas zimného semestra povolené nebudú a kapacita pre stravníkov v  jedálňach bude obmedzená.
  8. STU momentálne neodporúča organizovať hromadné akademické či spoločenské podujatia ani podujatia s medzinárodnou účasťou. Preto o konaní promócií, ktorých náhradný termín bol stanovený na 11. 9. 2020 (absolventi inžinierskeho štúdia) a 16. 9. 2020 (absolventi bakalárskeho štúdia) sa rozhodne v najbližších dňoch. Pokiaľ by sa konali prezenčne, počíta sa taktiež s hygienicko-bezpečnostnými opatreniami (R-O-R, obmedzený počet pozvaných osôb).
  9. Zápisy, s výnimkou doktorandského štúdia, prebiehajú elektronicky. Pokiaľ by sa vyskytol problém, kontaktujte študijnú referentku a dohodnite sa osobne.
  10. Úvod do štúdia pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka sa pripravuje online formou. Jeho harmonogram bol zverejnený na webe FCHPT, ale vzhľadom na zmenu formy môže dôjsť k jeho úprave.

Keďže situácia sa mení zo dňa na deň, sledujte svoje univerzitné mailové adresy a webové stránky s aktuálnymi informáciami:

https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/koronavirus-a-stu-vsetko-co-potrebujete-vediet.html?page_id=13298

https://www.stuba.sk/sk/studentov/studentske-domovy-stu-v-bratislave.html?page_id=657

https://www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-na-fchpt/aktuality.html?page_id=4416

Prajem vám krásny zvyšok prázdnin, plný oddychu a načerpania dostatku síl pre ďalšie obdobie.

Milena Reháková, prodekanka

22. 08. 2020