Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Milí študenti, uchádzači o bakalárske štúdium na FCHPT,

v súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 si dovoľujeme informovať o dočasných zmenách v postupe podávania prihlášky na našu školu:

  • prílohy k prihláške požadované fakultou z preventívnych dôvodov nie je potrebné zasielať poštou, stačí ich vložiť elektronicky (vo formáte pdf) prostredníctvom Akademického informačného systému zatiaľ aj bez potrebného overenia; po skončení súčasných mimoriadnych obmedzení doručíte na fakultu overené kópie dokladov o predchádzajúcom štúdiu;

  • nie je potrebné, aby ste od svojich stredných škôl, ktoré sú momentálne zatvorené, vyžadovali potvrdenie známok, tieto stačí doručiť dodatočne, keď bude znovu obnovená výučba na stredných školách;

  • potvrdenie  o zdravotnej spôsobilosti (potvrdzujúce spôsobilosť študovať na FCHPT), doložíte dodatočne, keď to situácia bude umožňovať; v súčasnej situácii je nežiadúce, aby ste za týmto účelom navštevovali lekárov.

Podobné podmienky platia aj pre prijímacie konanie na inžinierske a doktorandské štúdium na všetkých fakultách a ústavoch STU a informácie sú zverejnené aj na webovej stránke STU: https://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/prijimacie-konanie-na-akademicky-rok-2020-2021.html?page_id=187