Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dodatočný zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2006/2007 sa uskutoční

dňa 20. septembra 2006 o 8.00 hod. v Bratislave