Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Na fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave sa aj tento semester konalo stretnutie študentov s vedením.
Vzhľadom na podmienky dištančnej výučby a modernizácie sa konalo podobne ako iné zasadnutia funkčných akademických orgánov dištančnou formou. Študenti sa mohli svojim otázkami a návrhmi obrátiť, či už ich zaslaním v predstihu, alebo priamo v diskusii, na vedenie FCHPT STU.
Najviac aktuálne otázky sa týkali samozrejme dištančnej výučby, realizácie skúšok a vypracovania záverečných prác, avšak nie menšia dôležitosť bola prikladaná aj ubytovaniu študentov na študentských domovoch, či už v snahe vytvorenia vhodného prostredia na štúdium, prístupu k laboratórnym prácam, alebo k brigádam. Načrtnuté boli aj prístupy študentov k literatúre za súčasných podmienok, zapojenie študentov a ich spätnej väzby cez ich zástupcov do riešenia problémov, vytváranie postdoktorandských miest, či úvaha nad zakúpeným softvérových licencii.
Rovnako sa vedenie obrátilo na študentov s informáciami o štúdiu v zahraničí za súčasných podmienok a riešila sa aj propagácia fakulty, práve cez študentov.
Vďaka za toto stretnutie patrí vedeniu, ktoré si našlo čas a zúčastnilo sa ho a taktiež Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT, ktoré pomáhalo s hladkým priebehom po technickej stránke.

Anton Lisý