Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dňa 24.05.2011 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) v dopoludňajších hodinách uskutočnil druhý ročník Dňa otvorených dverí na FCHPT (DOD 2011). Podujatie sa konalo pod záštitou vedenia fakulty a Akademického senátu FCHPT STU a v rámci projektu APVV LPP-0230-09. Program akcie bol rozdelený na tri časti. Úvod bol venovaný predstaveniu možností vysokoškolského štúdia na FCHPT. Uvítania sa zhostil prodekan – štatutár FCHPT prof. Ing. A. Gatial, DrSc. postupne v troch prednáškových miestnostiach s približne 240 účastníkmi akcie. Moderátori podujatia doc. Jelemenský, prof. Híveš a doc. Dvoranová predstavili FCHPT ako najlepšiu technickú fakultu na Slovensku vo vede i vo vzdelávaní (podľa hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry - ARRA). FCHPT nemá nezamestnaných absolventov, všetci sú veľmi žiadaní na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Na záver úvodnej časti informovali účastníkov o tejto skutočnosti pracovníci petrochemického závodu Slovnaft. Naša škola je „dvorný dodávateľ“ chemických inžinierov aj pre toto významné odvetvie chemického priemyslu na Slovensku.

Po krátkej prestávke a presune študentov do vybraných prednáškových miestností prebehli štyridsaťminútové tematické prednášky s pútavými video-prezentáciami na témy: Skrytá krása génových manipulácií (doc. Čertík), Význam antioxidantov v bežnom živote (doc. Klein), Molekulárna gastronómia (doc. Szolcsányi), Keramika ako ju nepoznáme (doc. Galusek), Čo má chemik spoločné s kultúrnym dedičstvom (doc. Reháková). V tejto časti boli prezentované účastníkom DOD 2011 rôzne top témy súčasného výskumu na FCHPT formou zrozumiteľnou pre stredoškolského študenta.

Po krátkej prestávke sa rozpútala vrava nefalšovaného chemického jarmoku. Rekordných 32 stánkov ponúkalo na skúsenie, ohmatanie, pozretie či ovoňanie pestrú paletu rôznych chemických dejov či „produktov“ chémie. Spočiatku nesmelí stredoškoláci sa postupne nechali vtiahnuť a aktívne zapojiť do celého diania. Húfne sa hrnuli k stánkom ponúkajúcim napr. Vybavenie chemickej kuchyne; Fenton v akcii; Skúška plameňom; Svet vôni a chutí; Minichemické laboratórium; Farebná dúha; Rádioaktivita okolo nás a v nás; Kreslíme elektrickým prúdom; Mrazivé tekutiny; Ako sa zachraňujú historické dokumenty. Pri stánkoch s mikroskopmi mohol záujemca nahliadnuť do podivného sveta mikroorganizmov. Kolegovia z Oddelenia polygrafie pripravili stánok, kde sa stredoškoláci mohli odfotografovať. Získanú digitálnu snímku si následne s asistenciou odborníkov upravili a vytlačili. Samozrejme, ani ostatné stánky nezívali prázdnotou. Stačí sa pozrieť na fotografie z akcie. Jednoducho, chémia je zážitková veda. Naším cieľom však bolo, aby si študenti z chemického jarmoku odniesli aj nejaký poznatok. Preto sme zorganizovali vedomostnú súťaž z toho, čo mohli počuť, zažiť, vidieť a ovoňať. S niektorými otázkami sa naozaj aj trochu potrápili. Spomeňme len napríklad: Ktorá reaktívna častica vzniká Fentonovou reakciou?; V akom množstve sa pridáva na Slovensku do nafty bio-zložka MERO?; Čo je to „suché“ víno? alebo Čo je to kapok? Samozrejme, súťažiaci odpovede na tieto otázky investigatívne vyhľadávali pri jednotlivých stánkoch. Vyplnením súťažného hárka s 15 otázkami k predvádzaným témam sa študenti zapojili do súťaže, ktorá sa na záver akcie vyhodnotila. Zo 135 odovzdaných lístkov bolo zaradených do žrebovania 101 lístkov s dostatočným počtom správnych odpovedí (min. 12 správnych odpovedí). Vylosovali sme 49 odmenených, pričom ceny boli pre študentov viac než atraktívne.

DOD a chemický jarmok 2011 dopadli vynikajúco. Zúčastnili sa ho dokonca i rodičia stredoškolákov, ktorí sa osobne prišli presvedčiť o správnosti voľby vysokej školy a fakulty pre svoju dcéru alebo syna. Momentky z našej akcie boli odvysielané ešte v ten deň aj v regionálnom spravodajstve STV 1 ako aj v on-line televízii STU MC2. Pozitívny ohlas zo strany zúčastnených študentov, ale aj sprevádzajúcich stredoškolských pedagógov nás uistil, že túto tradíciu musíme na FCHPT ďalej rozvíjať a vedu naozaj dokážu najlepšie propagovať tí, čo pre ňu žijú. Preto sa o rok stretneme opäť.


V. Lukeš a J. Híveš

  • Začiatok - študenti sa zhromažďujú v aulách
  • Prednášky
  • Chemicky jarmok - pokusy
  • Vyhodnotenie súťaže