Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Milí stredoškoláci, milí uchádzači o štúdium na našej fakulte,

ak máte záujem nás osobne navštíviť a vidieť chémiu, fyziku a biológiu naživo, radi vás privítame v rámci tradičného
Chemického jarmoku – CHEMSHOW 2022
na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Už 11. ročník tejto akcie organizujeme v piatok 24. júna 2022.

   

Registrácia klikni tu

Po odoslaní registrácie sa automaticky vygeneruje správa o potvrdení registrácie, a tým vás zaraďujeme do zoznamu (až do naplnenia kapacity).

V prípade záujmu väčšej skupiny stredoškolákov sa môžete registrovať priamo na e-mailovej adrese: vladimir.lukes@stuba.sk (stačí uviesť školu, kontaktnú osobu a počet návštevníkov)

 

Program a časový harmonogram akcie

Stretnutie návštevníkov 15 minút pred začatím akcie na prízemí, pri vrátnici v Novej budove Fakulty chemickej a potravinárskej technológie  – vchod na Radlinského 9 /mapa/

09.00–09.35 hod. 

Otvorenie akcie úvodnou prednáškou o fakulte, vysokoškolskom štúdiu a perspektívach uplatnenia absolventa v zamestnaní doma i v zahraničí. Oboznámenie návštevníkov s priebehom akcie a súťažami o zaujímavé ceny.

9:35 – 9:45 hod.

Prestávka, presun do prednáškových miestností.

9:45 –  10:30 hod.    

Odborné prednášky na témy:

Čo je to Rakovina?

(prof. Ing. Albert Breier, DrSc.)

Sila priemyselnej havárie – chemický priemysel nemá vtedy svoj deň

(doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.)

Štvrtá priemyselná revolúcia – vízia blízkej budúcnosti

(doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.)

Mikrobiologické aspekty výroby ovčieho syra a bryndze

(prof. Ing. Ľ. Valík, PhD.)

 

10.40–11.50 hod. Chemický jarmok – CHEMSHOW 2022

V priestoroch na prízemí pred prednáškovými miestnosťami, v priestoroch Chemickej knižnice a vo vybraných laboratóriách FCHPT STU budú rozmiestnené stánky  s demonštračnými pokusmi a panely s plagátmi.  Návštevníci uvidia chémiu naživo, môžu diskutovať s našimi učiteľmi a so študentmi fakulty témy späté s ich výskumnými aktivitami. Premietanie populárno-náučných filmov.

Zoznam stánkov

Vedomostná súťaž sa organizuje formou vyplnenia anketových lístkov. Vyplnené lístky sa odovzdávajú do 11:40 hod. Odpovede na súťažné otázky získajú študenti pri jednotlivých stánkoch a plagátoch.

 

12:00 – 12:30 hod.    Vyhodnotenie vedomostnej súťaže a súťaže v ovládaní robota v aule CH-12. Odovzdanie cien výhercom dekanom FCHPT STU.

Podľa záujmu vieme zabezpečiť aj návštevy vybraných pracovísk – laboratórií našej fakulty.

 

Aktuálne informácie o pripravovanej akcii budú priebežne zverejňované na webovom sídle fakulty https://www.fchpt.stuba.sk/.

Tešíme sa na stretnutie na pôde našej fakulty.

Organizačný tím

 

Ukážky z predchádzajúcich ročníkov, keď sme ešte mohli organizovať Chemshow prezenčne

Chemshow 2018

Chemshow 2019