Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Milí stredoškoláci, milí uchádzači o štúdium na našej fakulte,

ak máte záujem osobne navštíviť dlhodobo najlepšiu technickú fakultu na Slovensku (hodnotenie ARRA 2005–2015, www.arra.sk), radi vás privítame v rámci tradičného CHEMICKÉHO JARMOKU – CHEMSHOW 2016 na Fakulte Chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Už ôsmy ročník tejto akcie organizujeme v utorok 24. mája 2016.

Registrácia klikni tu

Po odoslaní registrácie sa automaticky vygeneruje správa o potvrdení registrácie, a tým vás zaraďujeme do zoznamu (až do naplnenia kapacity).

V prípade záujmu väčšej skupiny stredoškolákov sa môžete registrovať priamo na e-mailovej adrese: vladimir.lukes@stuba.sk

 

Program a časový
harmonogram akcie

 

Stretnutie návštevníkov 15 minút pred začatím akcie na prízemí, pri vrátnici v Novej budove Fakulty chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) STU – vchod na Radlinského 9 (pozri mapku hore).

 

09.00 – 09.35 Otvorenie akcie: úvodná prednáška o fakulte, vysokoškolskom štúdiu na FCHPT

a uplatnení absolventov fakulty (prednáškové miestnosti CH-14, CH-15 a CH-16)

09.35 – 09.45 Prestávka

09.45 – 10.30 Odborné prednášky na témy:

  1. Chľast, opica a molekuly (doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.), CH-16
  2. Prečo bije srdce? (doc. Ing. Albert Breier, DrSc.), CH-14
  3. Priemyselné katastrofy – simulácie, prevencie a minimalizácia následkov (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.), CH-15

10.30 – 12.00 Chemický jarmok – CHEMSHOW 2016

12.15 – 13.00 Vyhodnotenie súťaží. Odovzdanie cien dekanom FCHPT STU, CH-16

Chemický jarmok – CHEMSHOW 2016 a súťaž

Na prízemí, v priestoroch Slovenskej chemickej knižnice na 2. poschodí a vo vybraných chemických laboratóriách na 3. poschodí novej budovy FCHPT STU budú rozmiestnené stánky s demonštračnými pokusmi a panely s plagátmi. Návštevníci môžu pri plagátových prezentáciách diskutovať s učiteľmi a študentmi fakulty o našich výskumných aktivitách. Podľa záujmu môžu malé skupinky študentov ísť na exkurziu na fakultné pracoviská.

Stánky chemického jarmoku 

Stánok č. 1
Štúdium na FCHPT a možnosti SCHK

Stánok č. 2
FORTISCHEM

Stánok č. 3
Chemik reštaurátor

Stánok č. 4
Biomasa a jej potenciál

Stánok č. 5
Forenzná analýza dokumentov

Stánok č. 6
Tlačená elektronika

Stánok č. 7
Vôňa korenia

Stánok č. 8
Viete, čo nosíte?

Stánok č. 9
Potraviny naše každodenné

Stánok č. 10
Fotokatalýza

Stánok č. 11
Eko-batéria

Stánok č. 12
Let kvadrokoptéry. (Najúspešnejší budú ocenení!)

Stánok č. 13
Ako kúzli fyzika

Stánok č. 14
Robotické vozidlá

Stánok č. 15
Virtuálne laboratórium

Stánok č. 16
2D plotter

Stánok č. 17
Loptička na šikmej ploche

Stánok č. 18
Chemické prvky známe – neznáme

Stánok č. 19
Levitujúca guľa

Stánok č. 20
Rozoznávanie gest

Stánok č. 21
Formula FCHPT

Stánok č. 22
Od hliny po betón, od prášku k bioimplantátu

Stánok č. 23
Kreslíme elektrinou

Stánok č. 24
Zhasni žiarovku

Stánok č. 25
Delenie farebných zložiek

Stánok č. 26
Vône Madagaskaru

Stánok č. 27
Absorpcia a emisia žiarenia

Stánok č. 28
Škrob v potravinách

Stánok č. 29
Mikrobiologická záhrada

Stánok č. 30
Prestup tepla a fluidizácia

Stánok č. 31
Biotechnológie okolo nás

Stánok č. 32
Radikál – dobrý sluha, zlý pán

Stánok č. 33
Chémia potravín a kozmetických surovín

Stánok č. 34
Privoňaj a uhádni

Stánok č. 35
Varenie v chemickej kuchyni

Stánok č. 36
Palivový článok – fuel cell (otestujte si)

Stánok č. 37
Ropa a palivá z odpadu

Stánok č. 38
Výstava fotografií FOTOGRAFIA ACADEMIA 2016

Stánok č. 39
Občerstvenie

Stánok č. 40
Odovzdávanie súťažných hárkov

 

Súťaž

Vedomostná súťaž prebieha formou vyplnenia súťažných hárkov. Odpovede na súťažné otázky získajú študenti pri jednotlivých stánkoch, plagátoch, v laboratóriách alebo v knižnici. Súťažné hárky sa odovzdávajú v stánku č. 40 do 11.45 h.

Vyhodnotenie súťaže bude dňa 26. 05. 2015 o 12.15 h. v prednáškovej miestnosti CH-16.

Na zaradenie hárka do zlosovania musí súťažiaci označiť správnu odpoveď v štyroch otázkach a získať dve pečiatky alebo v troch otázkach a získať tri pečiatky. Pečiatky možno získať absolvovaním experimentálnej úlohy vo vybraných stánkoch označených „*“, návštevou laboratória a knižnice. Každý účastník súťaže môže odovzdať iba jeden súťažný hárok. Ak si vylosovaný súťažiaci nepreberie cenu pri vyhlásení výsledku, cena prepadá v prospech ďalšieho vyžrebovaného výhercu.

SCHK a výstava fotografií ACADEMIA 2016

Možnosť prehliadnuť si priestory Slovenskej chemickej knižnice na 2. poschodí novej budovy (blok A) a výstavu fotografií ACADEMIA 2016.

 

Podľa záujmu vieme zabezpečiť aj návštevy vybraných pracovísk – laboratórií našej fakulty.  

Aktuálne informácie o pripravovanej akcii budú priebežne zverejňované na fakultnej www stránke.

 Tešíme sa na stretnutie na pôde našej fakulty.

Organizačný tím

Ďalšie fotografie z minuloročnej akcie nájdete na stránke http://www.fchpt.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3586