Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Na FCHPT STU sa konalo predvianočné podujatie. V pozvánke naň sa uvádzalo: "Ako sme zistili pred rokom - na našej fakulte pracuje veľa šikovných ľudí, ktorí modelujú, pletú, šijú, vyšívajú, drôtikujú, fotia, vyrezávajú, vyrábajú ozdoby na stromček, venčeky, svietniky, pečú medovníčky, oblátky a v podobných činnostiach vytvárajú nádherné aj chutné výrobky. Preto sa Slovenská chemická knižnica opäť rozhodla zorganizovať v stredu 5. decembra 2018 od 12.00 hod. Vianočný jarmok"

Ing. Iveta Drtilová, aj tohtoročná duša akcie, vo svojom úvodnom vystúpení pripomenula, že kým pri príprave minuloročného jarmoku sa stretla nielen s pozitívnymi ohlasmi, tohto roku ju sami potenciálni vystavovatelia oslovovali, kedy to už bude. Oproti minulému roku sa zvýšil tak počet vystavovateľov, ako aj ponúkaný sortiment. Poďakovala všetkým vystavovateľom aj návštevníkom za ich záujem stretnúť sa v tomto predvianočnom čase a spoločne sa potešiť pekným veciam a slovám.

Vianočnú atmosféru jarmoku navodila študentka štvrtého ročníka, Lívia Andrejčáková, Cohenovou piesňou Hallelujah, ktorú vystriedala vianočne rozprávková pieseň Tři oříšky pro Popelku. Jej hlas doprevádzala  gitara v rukách prváčky Márie Švecovej.

Pán dekan, prof. Šajbidor vo svojom pozdravnom vystúpení poďakoval Ing. Drtilovej za jej aktivitu, ktorá sa stáva peknou tradíciou a vyjadril presvedčenie, že aj nové vedenie fakulty ju bude naďalej podporovať. Je samozrejmé, že život na fakulte nemôže byť len o štúdiu a preto je rád, že medzi vystavovateľmi vidí aj našich študentov, ktorí takto preukazujú svoje všestranné záujmy. Zaželal všetkým prítomným všetko dobré a pekné sviatky.

Súčasťou Vianočného jarmoku bola aj predajná výstava fotografií doc. Hudeca z Oddelenia organickej technológie, katalýzy a ropy pod názvom „Príroda objektívom amatérskeho fotografa".  Výstava obsahuje 21 farebných fotografií rozmeru 30x45 cm, zachytávajúcich prírodu vo všetkých ročných obdobiach od širokouhlých záberov až po makro-detaily.

Návštevníkom jarmoku pracovníci Slovenskej chemickej knižnice pre ich maximálnu pohodu ponúkali jednohubky s domácimi nátierkami, chlieb s masťou (prof. Drtila) a cibuľou, vianočné pečivo či varené víno, avšak na rozdiel od iných vianočných trhov – zadarmo.

Druhý ročník Vianočného jarmoku sa opäť vydaril a my sa už tešíme na ten budúcoročný. Jeho organizátori budú musieť porozmýšľať, čím ďalším nás prekvapia, pretože latku kvality nastavili tento rok vysoko.

 

Text a foto: Miroslav Hutňan