Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Potravinárska sekcia

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV

Ústav biotechnológie potravinárstva FCHPT STU Bratislava

Slovenská spoločnosť pre výživu

Občianske združenie celiatikov Bratislava

Celiakia a potraviny

Odborný seminár pre pacientov s ochorením celiakia

Termín konania: 24. novembra 2018, (sobota) od 9,00 hod. - 14,00 hod.

Miesto konania: Aula Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Radlinského 9, 821 37 Bratislava

(vchod do budovy aj z Kollárového nám., zastávka trolejbusu č. 207 )

Hlavný organizátor: Potravinárska sekcia SSPLPVV, FCHPT STU - Ing. Ladislav Staruch, PhD., Bratislava

OBČIANSKE ZDRUŽENIE CELIATIKOV - Ing. Mikuláš Hajtáš, PhDr. Katarína Hajtášová , Bratislava
Odborný garant: Doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD.

P r o g r a m

X. ročníka odborného seminára Celiakia a potraviny

9,00 – 10,00 hod. Registrácia účastníkov

10,00 – 10,10 hod. Otvorenie a privítanie hostí

/ Ing. L. Staruch, PhD., FCHPT STU, OZC – Ing. M. Hajtáš /

10,20 – 10,40 hod. Význam nutričných faktorov u celiakie

/Doc. MUDr. I. Kajaba, PhD., Ing. L. Staruch PhD.,

FCHPT STU Bratislava /

10,40 – 11,00 hod. zdravotná a potravinová gramotnosť u celiatikov a sledovanie obsahu gluténu v potravinách určených pre celiatikov v súvislosti s európskou legislatívou

/Ing. Z. Žemberyová, Ing. S. Vršanská, D. Lopušanová - ÚVZ Bratislava/

11,00 – 11,20 hod. OBEZITA A BEZLEPKOVÁ DIETA /Ing. J. Kabátová, dietológ GEA/ Dr. Schär , Piešťany/

11,20 – 11,40 hod. CHOROBY VYVOLANÉ LEPKOM /MUDr. B. Pekárková , gastroenterológ Trnava / 

11,40 – 12,00 hod. Diskusia

12,00– 12,30 hod. Prestávka

12,30 – 12,55 hod. NOVINKY NOVALIM-u

/Ing. Jozef Poprac CSc., Novalim Bratislava /

12,55 – 13,15 hod. Predstavenie nových bezgluténových zmesí firmy Imrich Goliaš LIANA-GOLF, Raslavice /Ing. M. Lazoríkova, Mgr. J. Goliaš/

13,15 –13,55 hod. Panelová diskusia

/Kajaba, Greifová, Poprac, Žemberyová, Staruch, Lazoríková, Goliaš, Hajtáš, Hajtášová, Augustín, Sekretár, .../

14,00 hod. Záver

Sprievodným programom počas podujatia bude prezentácia výrobkov jednotlivých výrobcov zo Slovenska, Česka, Talianska, Nemecka aj s možnosťou nákupu a ochutnávkou bezgluténových výrobkov.

Kontakt:

Občianske združenie celiatikov Bratislava

Ing. Mikuláš Hajtáš, tel. 0905 88 16 39