Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Nechajte sa unášať optickou ilúziou. Budova našej fakulty sa zapája do tejto akcie inštaláciou diela In or Out House autorky Jany Potiron.  

Site-specific inštalácia „In or Out House" vťahuje diváka do optickej ilúzie dvojrozmerného domu v členitom priestore. Autorka počíta s nedokonalosťou ľudského vnímania. Správna interpretácia inštalácie si vyžaduje špecifický uhol pohľadu. Putovaním diváka po priestore sa na prvý pohľad náhodné čiary transformujú tak, aby v konkrétnom bode dosiahli logické usporiadanie. Divák sa tak môže nachádzať vo vnútri domu či mimo neho. Je to v poradí druhá inštalácia autorky, pri ktorej využíva optické ilúzie, nadväzuje však na svoju predchádzajúcu nábytkovú tvorbu a možnosti využívania rôznych foriem ilúzií v dizajne.