Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

termín seminára: 12. apríla 2011 o 9:00 hod. na Oddelení anorganickej chémie

Organizátori:

ROFA s.r.o. - spoločnosť zastupujúca firmu RIGAKU na Slovensku
Oddelenie anorganickej chémie UACHTM FCHPT STU
Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok

Bližšie informácie na letáku: pozvánka [.doc]