Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT
V dňoch 20. - 23. októbra 2008 sa v Novom Smokovci bude konať XVII. medzinárodná konferencia ANALYTICKÉ METÓDY A ZDRAVIE ČLOVEKA.

Organizátori konferencie

  • Ústav analytickej chémie FCHPT STU Bratislava
  • Odborná skupina pre analytickú chémiu Slovenskej chemickej spoločnosti
  • Odborná skupina pre chromatografiu a elektroforézu Slovenskej chemickej spoločnosti
  • Odborná skupina pre chromatografiu a elektroforézu České společnosti chemické
  • Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie pri FCHPT STU

Tematické okruhy konferencie

  • Výroba, kontrola a analýza liečiv
  • Klinická biochémia, farmakológia, imunológia a toxikológia
  • Kontrola a ochrana životného prostredia
  • Bezpečnosť, kvalita a autenticita potravín
  • Správna laboratórna prax, validácia analytických metód

Rokovací jazyk
Oficiálnym rokovacím jazykom je slovenčina, čeština a angličtina


Ďalšie informácie: www.chtf.stuba.sk/AMHH