Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Tretie vydanie Medzinárodného metrologického slovníka (International Vocabulary of Metrology, VIM 3, 2007, s korekciami 2008) zahŕňa prvýkrát popri meraní vo fyzike a technike aj meranie v chémii, laboratórnej medicíne a biológii a predstavuje tak globálnu harmonizáciu metrologickej terminológie. FCHPT spolu so Slovenskou chemickou spoločnosťou, Národným komitétom IUPAC a EURACHEM-Slovakia organizovali v dňoch 21. a 22. novembra 2012 Stredoeurópsky workshop „Chemické meranie v 21. storočí“, ktorého cieľom bolo poskytnúť aktuálne informácie o koncepcii a súvisiacich pojmoch merania v chémii. Prednášateľmi boli odborníci v oblasti metrológie v chémii v krajinách nášho regiónu prof. P. De Bièvre, doc. D. Milde, prof. E. Plško, prof. S. Kemény, Ing. M. Mariássy a Ing. M. Valková. Pozvanými účastníkmi boli delegáti z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rumunska a Slovenska a podujatia sa zúčastnili aj viacerí študenti 3. stupňa štúdia zo Slovenska a Česka.

Pracovná atmosféra workshopu umožnila výmenu skúseností vedeckých, výskumných a pedagogických pracovníkov z univerzít a skúšobných i kalibračných laboratórií s implementáciou uvedeného slovníka. Podujatie prispelo k zmenšeniu rozdielu medzi poväčšine konvenčnou univerzitnou výučbou metrologického zabezpečenia a vyhodnocovania výsledkov merania a úrovňou tejto činnosti v laboratóriách praxi, ktoré zamestnávajú absolventov škôl a ktoré sú európskym systémom akreditácie už nútené realizovať zabezpečenie nadväznosti a hodnotenie neistôt. Workshop bol príležitosťou pre prezentáciu dokumentov a vzdelávacích aktivít EURACHEM v ČR a SR. K predstaveniu slovenskej metrólógie v chémii napomohla poldenná exkurzia do Centra chémie Slovenského metrologického ústavu. Na workshop nadväzoval pracovný seminár organizovaný 23. 11. 2012 SMÚ na tému „Realization of Unit Mole with Respect to Its Redefinition“. Prednášky prof. P. De Bièvre, prof. E. Plška a Ing. M. Mariássyho vyvolali opäť otvorenú diskusiu k novým definíciám jednotiek SI. Stredoeurópsky workshop podporilo viacero významných firiem s chemickou technikou a materiálmi. K atmosfére workshopu prispelo aj spoločné posedenie s národnými predstaviteľmi metrológie v regióne. Účastníci ocenili celkovú výbornú vzdelávaciu aj tvorivú atmosféru podujatia.

Fotogaléria