Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Zameranie konferencie:

 • Navrhovanie lineárnych a nelineárnych systémov riadenia
 • Modelovanie, simulovanie a identifikácia technologických procesov
 • Technické prostriedky merania a regulácie
 • Optimalizácia procesov
 • Robustné a adaptívne riadenie
 • Simulácia a riadenie v pedagogickom procese
 • Inteligentné systémy riadenia
 • Informačné technológie v automatizácii
 • Aplikácia výpočtovej a riadiacej techniky v priemysle
 • Prediktívne riadenie
 • Algoritmy a počítačové riadenie

Informácie a registrácia:

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 (02) 59325 366, Fax: +421 (02) 59325 340
Url
: http://www.kirp.chtf.stuba.sk/pc13 (on-line registrácia)
E-mail: pc13@kirp.chtf.stuba.sk