Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Študentská vedecká konferencia je určená pre 1. – 3. ročník bakalárskeho štúdia a 1. a 2. ročník inžinierskeho štúdia.


Program konferencie

Kontaktná osoba: Ing. Michal Horňáček, PhD., Predseda rady ŠVOČ

Oddelenie technológie ropy a petrochémie,

stará budova, blok A, 4. poschodie, klapka 457

michal.hornacek@stuba.sk


Registrácia je nutná do 20. októbra 2012.  Registračný formulár  treba zaslať na adresu – michal.hornacek@stuba.sk


Príspevok v rozsahu maximálne 2 strán je nutné odoslať vedúcemu príslušnej sekcie na oddelení, najneskôr do 2. 11. 2012.

Zoznam vedúcich 

Forma abstraktu je k k dispozícii po kliknutí na:

Template - príspevok

Ubytovanie a obed v deň konania ŠVOČ pre mimo fakultných účastníkov bude zabezpečené.

Ubytovanie bude možné buď 13. – 14. 11. 2012 alebo 13. – 15. 11. 2012.