Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

usporiada

11. 11. 2009

11. slovenskú ŠTUDENTSKÚ VEDECKÚ KONFERENCIU

v odbore chémie a

chemickej a potravinárskej technológie

s medzinárodnou účasťou
 
Na konferencii prebehne súťaž
o najlepšiu študentskú vedeckú prácu v sekciách:

1. Anorganická chémia
2. Organická chémia
3. Fyzikálna chémia
4. Analytická chémia
5. Anorganická technológia
6. Technológia keramiky, skla a cementu
7. Technológia organických látok
8. Technológia ropy a petrochémia
9. Drevo, papier, polygrafia a fotochémia
10. Technológia plastov a kaučuku
11. Technológia vlákien a textilu
12. Chemické a biochemické inžinierstvo
13. Riadenie procesov
14. Biochémia a mikrobiológia
15. Biochemická technológia
16. Potravinárska a kozmetická technológia
17. Výživa a hodnotenie potravín
18. Environmentálne inžinierstvo
19. Manažment
20. Jazyková sekcia

 

Program konferencie:

8,30

    Otvorenie
9,00 - 13,00   Rokovanie v sekciách
14,00

  Zasadnutie hlavnej poroty súťaže
19,00

  Vyhlásenie výsledkov súťaže

Kontaktným pracovníkom na FCHPT je prodekan Doc. Ing. Ján Dvoran, CSc. (jan.dvoran@stuba.sk) a doc. Ing. Vladimír Danielik, PhD (vladimir.danielik@stuba.sk).