Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Uchádzači o jednoročné vedecko - výskumné miesto - termín odovzdania prihlášok do 31. júla 2012

FCHPT STU vo svojom rozpočte na rok 2012 schválenom v Akademickom senáte FCHPT dňa 24.4.2012 vyčlenila pre akademický rok 2012/2013 (t.j. od 1.9.2012 do 31.8.2013 s možným mesačným posunom podľa termínu obhajoby doktorandskej dizertačnej práce) finančné prostriedky na 5 postdoktorandských vedecko-výskumných miest, na ktoré sa môžu hlásiť v zmysle Zásad prideľovania jednoročných vedecko-výskumných miest na ústavy/oddelenia FCHPT STU zverejnených na webovej stránke FCHPT a financovaných z dotácie MŠ SR, mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov s ukončeným tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania. Po prerokovaní vo Vedení FCHPT dňa 12.6.2012 je termín podávania prihlášok v tomto roku stanovený do 31. júla 2012 vedúcej pedagogického oddelenia p. Mgr. Anne Balogovej. Forma podávania prihlášok a ostatných podkladov je v uvedených zásadách.

Dokument na stiahnutie [DOC]