Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Senzorické laboratórium, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave

 

ponuka kurzu

 

Senzorické hodnotenie vína, vínnych a nealkoholických nápojov

 

3.- 5.2.2010

 

Príloha: pozvánka, osnova a prihláška [PDF]

Podrobnejšie informácie na adrese: alexander.pribela@stuba.sk , a.pribela@centrum.sk
Tel. 02/59235565, 0917279565.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie Výživa a hodnotenie potravín
812 35 Bratislava,
Radlinského 9.