Prejsť na obsah
Výskum

Kliknutím na odkaz Citácie sa otvorí nová stránka so systémom na spracovanie citácií z Web of Knowledge a Scopusu.

Na začiatku vyžaduje login a heslo. Použite rovnaký login a heslo ako v AIS (Akademický informačný systém).

Postup pri spracovaní citácií:

  1. Zvoľte si rok vykazovania citácií (predvolený je aktuálny rok);
  2. Kliknite na Citácie z Web of Knowledge alebo Citácie zo Scopusu;
  3. V prvom kroku sa definuje citovaná publikácia (pozri postup na stránke);
    V druhom kroku sa definuje podiel FCHPT (predvolená hodnota je 1);
    V treťom kroku sa definujú citujúce publikácie (pozri postup na stránke);
  4. Po spracovaní jednej citovanej publikácie sa citujúce publikácie uložia do databázy;
  5. Postup sa opakuje pre všetky citované publikácie;
  6. Výstup vo forme tabuľky MS Excel (.xlsx) získate kliknutím na Zoznam citácií – Export do excelu.