Prejsť na obsah
Ústav biotechnológie

Ústav biochemickej technológie garantuje inžiniersky študijný program Biotechnológia a doktorandský študijný program Biotechnológia. Ústav garantuje bakalársky študijný program Biotechnológia a potravinárska technológia a takisto zaisťuje výučbu Princípov biotechnológie pre všetky ostatné študijné programy. Akreditovaný program Biotechnológia integroval teoretické a praktické zručnosti v oblasti chémie, biochémie, biológie, mikrobiológie, molekulárnej biológie, genetiky, enzýmového, génového a biologického inžinierstva, xenobiochémie, farmaceutickej, potravinárskej a nápojovej biotechnológie a farmaceutického a medicínskeho bioinžinierstva. Zvláštna pozornosť je venovaná kvalite potravín a taktiež bezpečnosti, výžive a environmentálnym aspektom biotechnológie.