Prejsť na obsah
Ústav biotechnológie

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-14-0538
Title (sl.): Komplexná izolácia látok s vysokou pridanou hodnotou zo skorocelu Plantago lanceolata
Title (eng.): Complex isolation of compounds with high added value of plantain Plantago lanceolata
Project duration: 2015 - 2019
Responsible person: Prof. Michal Rosenberg, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-14-0397
Title (sl.): Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny
Title (eng.): Application of organic feed in the diet of poultry for the production of functional foods enriched with important polyunsaturated fatty acids
Project duration: 2015 - 2019
Responsible person: Assoc. Prof. Milan Čertík, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-15-0333
Title (sl.): Vplyv terroir a technologických postupov na senzoriské vlastnosti slovenských vín
Title (eng.): Influence of Terroir and Technology on Sensory Properties of Slovak Wines
Project duration: 2016 - 2020
Responsible person: Ing. Katarína Furdíková, PhD.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 1/0295/15
Title (sl.): Pokročilé prístupy bioremediácie - biostimulácia a bioaugmentácia - na dekontamináciu organických chlórovaných zlúčenín zo znečistených sedimentov, vôd a pôd
Title (eng.): Advanced approaches of bioremediation - biostimulation and bioaugmentation - for decontamination of organic chlorinated compounds from polluted sediments, waters and soils
Project duration: 2015 - 2018
Responsible person: Assoc. Prof. Katarína Dercová, PhD.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 1/0560/14
Title (sl.): Mikrobiálna tvorba a modifikácia senzoricky žiadúcich a nežiadúcich zlúčenín vo fermentovaných nápojoch
Title (eng.): Microbial formation and modification of flavour and off-flavour compounds in fermented beverages
Project duration: 2014 - 2017
Responsible person: Assoc. Prof. Daniela Šmogrovičová, PhD.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 1/0574/15
Title (sl.): Polosuché kultivácie ako prostriedok biotechnologickej prípravy bioproduktov obohatených o biologicky aktívne látky a enzýmy
Title (eng.): Solid state fermentations as tool for biotechnological preparation of bioproducts enriched with biologically active compounds and enzymes
Project duration: 2015 - 2017
Responsible person: Assoc. Prof. Milan Čertík, PhD.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 2/0090/16
Title (sl.): Vývoj nových imobilizovaných biokatalyzátorov s využitím rekombinantných mikroorganizmov pre biokatalytické kaskádové reakcie
Title (eng.): Development of new immobilized biocatalysts using recombinant microorganisms for bio-catalytic cascade reactions
Project duration: 2016 - 2019
Responsible person: Prof.  Michal Rosenberg, PhD.

European Cooperation in Science and Technology - Food and Agriculture

Project Code: COST CM1303
Title (sl.): Biokatalytické systémy
Title (eng.): Systems Biocatalysis
Project duration: 2013 - 2017
Responsible person: Assoc. Prof. Martin Rebroš, PhD.

European Cooperation in Science and Technology - Food, Agriculture and Fisheries, Biotechnology

Project Code: FP7-613667
Title (sl.): Glycerol - substrát pre biorafinérie a výrobu vysoko kvalitných produktov s priemyselnou hodnotou
Title (eng.): Glycerol Biorefinery Approach for the Production of High Quality Products of Industrial Value
Project duration: 2013 - 2017
Responsible person: Assoc. Prof. Martin Rebroš, PhD.

ERASMUS+

Project Code: ITMS 26240220071
Title (sl.): Príprava talentov v chémii pre podnikateľský úspech inovácií v malých a stredných podnikoch
Title (eng.): Innovating Education of Talents in Chemistry for Business Success in SME's Innovation
Project duration: 2014 - 2017
Responsible person: Prof. Ján Šajbidor, DSc.