Prejsť na obsah
Ústav biotechnológie

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-14-0538
Title (sl.): Komplexná izolácia látok s vysokou pridanou hodnotou zo skorocelu Plantago lanceolata
Title (eng.): Complex isolation of compounds with high added value of plantain Plantago lanceolata
Project duration: 2015 - 2019
Responsible person: Prof. Michal Rosenberg, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-14-0397
Title (sl.): Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny
Title (eng.): Application of organic feed in the diet of poultry for the production of functional foods enriched with important polyunsaturated fatty acids
Project duration: 2015 - 2019
Responsible person: Assoc. Prof. Milan Čertík, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-15-0333
Title (sl.): Vplyv terroir a technologických postupov na senzoriské vlastnosti slovenských vín
Title (eng.): Influence of Terroir and Technology on Sensory Properties of Slovak Wines
Project duration: 2016 - 2020
Responsible person: Ing. Katarína Furdíková, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-16-0314
Title (sl.): Výskum a vývoj priemyselných biokatalyzátorov na prípravu špeciálnych biochemikálií
Title (eng.): Research and development of industrial biocatalysts for preparation of fine biochemicals
Project duration: 2017 - 2021
Responsible person: Prof. Michal Rosenberg, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: PP-H2020-18-0001
Title (sl.): Európska sieť odbornej prípravy pre trvalo udržateľné využívanie tukov a olejov pomocou katalýzy
Title (eng.): European Training Network for the Sustainable Utilisation of Fats and Oils Using Catalysis
Project duration: 2018 - 2019
Responsible person: Assoc. Prof.  Martin Rebroš, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-17-0262
Title (sl.): Re-dizajn metabolizmu tukotvorných mikroorganizmov pre biotechnologickú prípravu priemyselne atraktívnych olejov
Title (eng.): Redesign of oleaginous microbial metabolism for biotechnological preparation of industrially attractive oils
Project duration: 2018 - 2022
Responsible person: Assoc. Prof. Milan Čertík, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-17-0333
Title (sl.): Výskum a vývoj efektívnych procesov prípravy vanilínu a iných prírodných aróm s využitím oxidačného a protektívneho účinku rekombinantnej katalázy a peroxidázy
Title (eng.): Research and development of effective processes for the preparation of vanillin and other natural flavors using the oxidative and protective effect of recombinant catalase and peroxidase
Project duration: 2018 - 2022
Responsible person: Assoc. Prof.  Vladimír Štefuca, PhD.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 2/0090/16
Title (sl.): Vývoj nových imobilizovaných biokatalyzátorov s využitím rekombinantných mikroorganizmov pre biokatalytické kaskádové reakcie
Title (eng.): Development of new immobilized biocatalysts using recombinant microorganisms for bio-catalytic cascade reactions
Project duration: 2016 - 2019
Responsible person: Prof.  Michal Rosenberg, PhD.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 1/0063/18
Title (sl.): Cielená selekcia kvasiniek pre produkciu alkoholických nápojov špecifických vlastností
Title (eng.): Target yeast selection for specific quality alcoholic beverages production
Project duration: 2018 - 2021
Responsible person: Assoc. Prof.  Daniela Šmogrovičová, PhD.

Other International Project

Project Code: ES581046
Title (sl.): Biokonverzia nízkorozpočtových tukových materiálov na vysokohodnotnú biomasu bohatú na PUFA-karotenoidy
Title (eng.): Bioconversion of low-cost fat materials into high-value PUFA-Carotenoid-rich biomass
Project duration: 2017 - 2019
Responsible person: Assoc. Prof. Milan Čertík, PhD.

COST - Intergovernmental Framework for European Cooperation in Science and Technology

Project Code:CA15136
Title (sl.): Európska sieť k urýchleniu výskumu karotenoidu a aplikácií v agro-potravinárstve a zdravotníctve
Title (eng.): European network to advance carotenoid research and and applications in agro-food and health
Project duration: 2016 - 2020
Responsible person: Assoc. Prof. Milan Čertík, PhD.